Streekinformatie Rivierengebied

Culemborg - Asperen

Tussen Culemborg en Asperen loopt een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, welke stamt uit begin negentiende eeuw.
Langs de Linge ligt Acquoy .
Een onderdeel van deze linie vormde Fort Asperen. Dit is tegenwoordig een expositieruimte.


Wikipedia
Acquoy
Asperen
Nieuwe Hollandse Waterlinie