1. Copyright 
  2. Aansprakelijkheid
  3. Status

De Gelderlandroute (ook wel Grote Gelderse Grensgroute, kortweg G3) is een wandelpad langs de grens van Gelderland. Het idee is om binnen een marge van ongeveer vijf kilometer van de provinciegrens een wandeling te maken door de mooie plekken van Gelderland, om zo de gevarieerdheid van de grootste provincie van Nederland te ontdekken. De totale route is ongeveer 690 kilometer lang en onderverdeeld in 36 etappes. Op deze website vind je van elke etappe een beschrijving, kaarten, gps-bestanden, foto's en informatie over openbaar vervoer van en naar elke start- en eindpunt.

De route is bedacht en uitgezet door Steven Trooster en Lieke van Lith in de periode oktober 2003 - april 2006.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is alleen bestemd voor prive gebruik. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gelderlandroute vof is het niet toegestaan deze site of een onderdeel ervan te verveelvoudigen, te framen, door te zenden of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

Het landschap en het wegennet is aan verandering onderhevig, controleer of u de meest recente versie hebt van de routebeschrijving en de bijbehorende bestanden. Controleer voor het gebruik van de route of deze nog steeds zonder problemen is te volgen en maak eventueel aanpassingen voor uzelf aan de route.
Meld de wijzigingen bij de beheerders van de G3/Gelderlandroute zodat zij deze kunnen opnemen in een nieuwe versie van de route.
 
Gelderlandroute is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Status

De gehele route is twee keer door ons bewandeld. Een aantal etappes zijn door enthousiaste bezoekers van deze site gecontroleerd of er zijn foutjen aan ons doorgegeven. We hebben de route voor een tweede keer bijna in zijn geheel uitgeopen. Het gedeelte Achterhoek en de Veluwe zijn in zijn geheel, en het Rivierenland bijna in zijn geheel, door ons gecontroleerd.
De route is niet gemarkeerd en er is nog geen officiëel boekje te krijgen.
Op dit moment (2015) wordt de route niet meer actief onderhouden en gecontroleerd. Wijzigingen en correcties die door wandelaars aangedragen worden, zullen op de site verwerkt worden. Bij elke pagina is te zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Boekje, kaartjes en markering

We krijgen heel veel vaak de vraag waar het boekje van de route te koop is. Op dit moment is er nog geen boekje in de handel. Het voornemen is om ooit de route in 3 boekjes uit te geven. Wanneer het zo ver zal zijn, kunnen we niet zeggen.

Google Earth

We de hele route is in Google Earth ingetekend, inclusief  bezienswaardigheden, horecapunten en alternatieve routes. De Google Earth bestanden (kml formaat) zijn per etappe op de site beschikbaar, als ook de hiervan afgeleide Google Maps kaarten bij elke etappe. 

GPS

Het is ons duidelijk geworden dat er een groeiende behoefte bestaat aan GPS wandelingen. Daarom is elke etappe beschikbaar in twee gps-formaten: als track in gpx-formaat, geschikt voor alle typen gps, en routes in gdb-formaat, geschikt voor Garmin Mapsourse en Garmin-gps.

De foto bovenaan deze site is gemaakt door fotojournalist William Moore.