De route net voor het Haaksberger veen bij de grens met Duitsland is gewijzgd. De route bleek aan het einde de Niekerkerweg te lopen over privéterrein van een boer, die dit niet zo op prijs stelde. Daarom volgt de route nu de Niekerkerweg helemaal naar de parkeerplaats van het Haaksbergerveen, voor het het natuurgebied in gaat. 

Twee kleine wijzigingen in de route:

Tussen fort Everdingen en de Dieftdijk is voor een veiligere route gekozen, door deze niet direct over de dijk te laten lopen, maar  over de Breedweg, die er paralellel aan loopt.

In Asperen laten we de route nog een klein stukje door het oude deel van het stadje lopen.

De route langs de Fliert, die we in theorie hadden bedacht als alternatief, is uitgezocht door wandelaar Ab Rouwenhorst en nu als definitief onderdeel van de route opgenomen.
De route heeft een kleine wijziging tussen Beusichem en Culemborg. Bij controle bleek het struinen door de uiterwaarden door de boer wel erg moeilijk gemaakt, zodat we de route verlegd hebben over de Smalriemseweg, links van de dijk.
In de derde alinea: voorbij Landgoed Halshaf, gaat de route niet rechtdoor de dijk op, maar volgt een pad parallel aan de dijk naar een café aan de Kwartiersdijk. Daar wordt de oorspronkelijke route weer opgepikt.