Stand van zaken

Door tijdgebrek, vanwege andere projecten (UgendaYoga Aruna, Ghost Art), en de grote afstand van deze route zijn wij helaas niet meer in staat om de Gelderlandroute op een goede manier actueel te houden. Excuus hiervoor. Komt u ommissies of problemen tegen bij een etappe, dan vragen wij u om dit te melden in het commentaar bij de betreffende etappe, zodat andere wandelaars hiervan kennis kunnen nemen. Of stuur een bericht naar ..

Wandelaar Ab Rouwenhorst heeft een verbeterde beschijving geleverd van de route door het Kloosterbos.
In de tekst zijn typfouten gecorrigeerd.  Met dank aan wandelaar Ab Roouwenhorst.
De routebeschrijving in de laatste aiinea verduidelijkt om aan te geven waar je de dijk af moet.

Een kleine verduidelijking in de eerste alinea op aanraden van wandelaar Saskia Hermans. De nieuwe tekst luidt:

Na 850 m is er na een boerderij een bos. Hier rechtsaf een bruggetje over langs het pad langs de rand van het bos volgen. Na 400 m links dwars door het bos het bospad langs de beek blijven volgen. Het pad komt uit aan de andere zijde van het bos. Rechts aanhouden tot een brede onverharde weg.

Kleine correcties ter verduidelijking van de route door het Haaksberger Veen. Met dank aan wandelaar Saskia Hermans.
In het eerste deel tot 's Heerenberg zijn er een paar kleine correcties in de tekst aangebracht ter verduidelijking van de beschrijving.