Skip to main content

We zijn rond, nu kunnen we beginnen

Het zit er op. Met onze afsluitende etappe gisteren van Mook naar Groesbeek, zijn we weer uitgekomen bij het beginpunt en is de cirkel rond. Zijn we nu dan klaar? Als we niets met de route zouden willen en het als een leuk wandelingetje voor ons zelf zouden willen houden, dan zijn we klaar. Maar gezien de grote belangstelling en de vele vragen naar een boekje, begint het nu pas.

Een wandeling maken en er een beschrijving van op een website zetten is al een klusje op zich, maar daarmee heb je nog geen nieuw Lange Afstandspad, zoals de vertegenwoordiger van het platform LAW gisteren terecht opmerkte bij Omroep Gelderland.
De huidige tekst op de website is gebaseerd op één observatie en moet tot in detail worden gecontroleerd. We liefst wil je een beschrijving die twee kanten uitloopt: tegen de klok in en met de klok mee. Dat is niet een kwestie van in de tekst linksaf door rechtsaf vervangen. je zult dus eigenlijk de hele route nog twee keer moeten lopen.

Bij een uitgave wil je natuurlijk routekaartjes. Stafkaarten worden door de Topografische Dienst van het Kadaster gemaakt. Gezien de afstand, 660 km, zijn er héél veel kaartjes nodig. (Ter vergelijk: de kaartjes in de boekjes van het NIVON bestrijken ongeveer 5-6 km per pagina) Topografische kaarten zijn niet kosteloos beschikbaar... Daarnaast zullen alle kaartjes ook nog eens bewerkt moeten worden om de route in te tekenen.
Als alternatief kun je zelf kaartjes tekenen. Deze zijn dan nooit zo gedetailleerd als stafkaarten en bovendien vergt onwikkeling er van heel veel tijd.

Het derde probleem waar je mee te maken hebt, is de markering. Veel wandelaars hebben behoefte aan een gemarkeerde route. Nu kun je niet zo maar door het land trekken met een potje verf en wat streepjes op bomen en paaltjes gaan zetten. Behalve dat je hiervoor toestemming moet hebben van gemeenten, zijn rood-witte en geel-rode markeringen voorbehouden aan officiële LAW's en streekpaden.

Tot slot vergt een pad onderhoud. Wat we tweeëneenhalf jaar gelden beschreven hebben, kan inmiddels al gewijzigd zijn. Zo merkte een bezoeker van onze site in november op dat de situatie rond Aalten gewijzigd is. Met de sluiting van overwegen door de NS, het bouwen van woonwijken en industrieterreinen en het aanleggen van snelwegen, kan een beschreven pad vastlopen en moet er een alternatief gezocht worden.

Kortom, er moet niet verwacht worden dat er morgen een boekje in de handel is die een gemarkeerde route beschrijft. Voor het zo ver is, moet nog enige geduld worden betracht. Het begint nu pas!